… τὸν βίον ἐοικέναι πανηγύρει• ὡς οὖν εἰς ταύτην οἱ μὲν ἀγωνιούμενοι, οἱ δὲ κατ' ἐμπορίαν, οἱ δέ γε βέλτιστοι ἔρχονται θεαταί.

[Pitagora diceva che] la vita somiglia a una festa panegirica: alcuni ci vanno per gareggiare, altri per commercio, ma i migliori ci vanno come spettatori.
Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, 8.8.8